Công ty TNHH Công nghệ Minh Hà thành lập từ năm 2005…..