BỘ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG 4 KÊNH TÂY BAN NHA

5,629,000

Hãng sản xuất: ZENNIO
Nguồn gốc: Tây Ban Nha
Màu sắc: Trắng
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic

Mô tả

Bộ điều khiển LED của 4 kênh hướng đến công nghệ LED được điều chỉnh với dòng không đổi. Các kênh điều chỉnh có thể được cấu hình như 3 kênh độc lập hoặc 1 kênh RGB. Nó có một nút kiểm tra thủ công để kiểm tra hoạt động của các kênh. Cường độ tối đa: 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700, 750, 900 và 1000 mA có thể lựa chọn theo thông số và bộ chọn.